Събитие в Университет за национално и световно стопанство - 50 гости