Защита на докторска теза в УНСС - София - 50 гости